Välkommen till Carlgren TV & Videoproduktion AB

Sjöbergpriset 2017, intervju James P. Allison

,

Våren 2017 delades Sjöbergpriset ut för första gången. Det är Sveriges senaste vetenskapliga pris, instiftat av affärsmannen Bengt Sjöberg som donerat 2 miljarder till cancerforskning och även ett årligt pris om en miljon USD. En av de två första pristagarna är professor James P. Allison. Vi fick i uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademien att intervjua Allison [...]

Årets VD

,

Vi fick i uppdrag av ledarskapssajten motivation.se att producera ett kort reportage om Årets VD 2016. Inspelat på kvällen, redigerat och färdigt att publicera nästa förmiddag.

Läkarmissionen FN Globala Målen

,

Läkarmissionen med finansiering av SIDA gav oss i uppdrag att producera en film som dels berättar om FN:s 17 globala delmål för en hållbar framtid, dels ger en bild av hur svenska företag konkret kan arbeta med- och förhålla sig till de globala målen.

72H Innovation Race från Anderstorp

,

Vi producerar snabba reportage från olika event. Det här är första dagen av ett 72 timmars Innovation Race. Inspelning sker under dagen, visning och publicering samma eftermiddag. Här kommer vår journalistiska erfarenhet till sin rätt, och all redigering sker på plats.

Produktion 2030

Vi fick i uppdrag av Chalmers och Produktionsakademien att dokumentera ett symposium om framtida hållbar och konkurrenskraftig produktion i Sverige. Intervjuer om syftet med symposiet, innehållet och nyttan. Reportaget översattes också till engelska och textades.

Crafoord Prize 2015 in Biosciences

,

The Crafoord Prize in astronomy and mathematics, biosciences, geosciences or polyarthritis research is awarded by the Royal Swedish Academy of Sciences annually according to a rotating scheme. For the last five years we have annually produced films about The Crafoord Prize. This is The Crafoord Prize in Biosciences 2015.