Vi jobbar med flera universitet, högskolor och andra myndigheter och företag med vår modell för budskaps- och intervjuträning.

Vi hjälper dig med dina förberedelser i form konkreta tips och goda råd. Vi jobbar med praktiska övningar i form av tv-intervjuer.  En handfast men mycket lärorik träning. Vi gör nya versioner av intervjuerna tills du och vi är nöjda.

Tv-intervjun ger också möjlighet till gemensamma genomgångar och nyttig återkoppling i grupp.

Nu har vi dessutom vässat vår kompetens ytterligare när det gäller uppdrag för offentlig verksamhet. Vi har en ny medarbetare med lång erfarenhet av bl.a. olika chefsjobb i flera kommuner.

  • Nyckeln till att nå ut, göra sig hörd och känna igen sig i det som publiceras är goda förberedelser!

  • Budskapen måste vara genomtänkta för att bli tydliga, begripliga och angelägna!

  • Lyft fram det allra viktigaste! Börja inte med bakgrunden och sluta med själva grejen!

  • Vilken är målgruppen? Våga förenkla och popularisera!

  • Kan våra budskap ifrågasättas? Vad säger vi då?

Kontakta oss

Är ni intresserade av medieträning?

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg för att göra er väl förberedda inför framtida mediakontakter.
Kontakta oss