Projektbeskrivning

Läkarmissionen med finansiering av SIDA gav oss i uppdrag att producera en film som dels berättar om FN:s 17 globala delmål för en hållbar framtid, dels ger en bild av hur svenska företag konkret kan arbeta med- och förhålla sig till de globala målen.