Projektbeskrivning

Våren 2017 delades Sjöbergpriset ut för första gången. Det är Sveriges senaste vetenskapliga pris, instiftat av affärsmannen Bengt Sjöberg som donerat 2 miljarder till cancerforskning och även ett årligt pris om en miljon USD. En av de två första pristagarna är professor James P. Allison. Vi fick i uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademien att intervjua Allison för att ge en bild av honom vid sidan av forskningen, men även berätta om hans forskning.