Projektbeskrivning

Kommunikationsbyrån MOOW utvecklade advokatfirman Inters hemsida och gav
oss i uppdrag att producera en film om firman.
Vi skulle gestalta Inters kompetens och berätta om deras satsning på specialister
inom olika viktiga juridiska områden.