Projektbeskrivning

Ett uppdrag från kommunikationsbyrån MOOW var att producera en film för Mäklarhuset
om deras affärsidé och hur företaget är uppbyggt.
Mäklarhuset behövde nyanställa medarbetare och det huvudsakliga syftet med filmen
var att väcka intresse hos nyutexaminerade och redan yrkesverksamma mäklare.