Projektbeskrivning

Vi producerade en film om cocktailbaren och kaféet Erlands i Vasastan i Stockholm.
Vi ville berätta om grundaren Gustafs tankar bakom Erlands och skildra stämningen i baren.
Vi filmade med en DSLR-kamera i befintligt ljus och använde delvis glide-track.
Intervjun gjordes separat för att enbart använda ljudet. En reporter och fotograf.
Efter att vi producerade filmen har kafédelen ersatts av restaurangverksamhet.