Projektbeskrivning

Chalmers Production Area of Advance är ett av Chalmers ledande forskningsområden
med inriktning mot att öka konkurrenskraften hos svensk industri bland annat genom
att sätta fokus på olika former av hållbarhet.
Här presenteras forskningsområdet av professor Rikard Söderberg.