Projektbeskrivning

Vi fick i uppdrag av Chalmers och Produktionsakademien att dokumentera ett
symposium om framtida hållbar och konkurrenskraftig produktion i Sverige.
Intervjuer om syftet med symposiet, innehållet och nyttan.
Reportaget översattes också till engelska och textades.