Välkommen till Carlgren TV & Videoproduktion AB

Sjöbergpriset 2017, intervju James P. Allison

,

Våren 2017 delades Sjöbergpriset ut för första gången. Det är Sveriges senaste vetenskapliga pris, instiftat av affärsmannen Bengt Sjöberg som donerat 2 miljarder till cancerforskning och även ett årligt pris om en miljon USD. En av de två första pristagarna är professor James P. Allison. Vi fick i uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademien att intervjua Allison [...]

Läkarmissionen FN Globala Målen

,

Läkarmissionen med finansiering av SIDA gav oss i uppdrag att producera en film som dels berättar om FN:s 17 globala delmål för en hållbar framtid, dels ger en bild av hur svenska företag konkret kan arbeta med- och förhålla sig till de globala målen.

EUMASS 2014

I samband med EUMASS 2014, den internationella kongressen om försäkringsmedicin, fick vi i uppdrag av Försäkringskassan att producera ett antal reportage varje dag för publicering på internet samma kväll. Tanken var att i korta reportage låta flera av de inbjudna gästföreläsarna belysa det viktigaste i sin forskning. Två reportrar och två fotografer arbetade parallellt under dagarna och spelade in [...]

Nordita 3-cam

,

Vi fick en förfrågan från Nordita (Nordic Institute for Theoretical Physics) som vi producerat flera filmer åt om ledande forskningsområden. I det här fallet skulle institutet arrangera en föreläsning med en av världens främsta astrofysiker redan dagen därpå, och de ville ha föreläsningen dokumenterad. Vi löste problemet med tre kameror, varav två fasta och en bemannad och satte [...]

Chalmers – Production Area of Advance Rikard Söderberg

Chalmers Production Area of Advance är ett av Chalmers ledande forskningsområden med inriktning mot att öka konkurrenskraften hos svensk industri bland annat genom att sätta fokus på olika former av hållbarhet. Här presenteras forskningsområdet av professor Rikard Söderberg.

Crafoord Prize 2015 in Biosciences

,

The Crafoord Prize in astronomy and mathematics, biosciences, geosciences or polyarthritis research is awarded by the Royal Swedish Academy of Sciences annually according to a rotating scheme. For the last five years we have annually produced films about The Crafoord Prize. This is The Crafoord Prize in Biosciences 2015.

Strängbetong – Vårt sätt att jobba

,

Denna film är en i serie av fyra filmer vi producerade för Strängbetong som är marknadsledare inom prefabricerat byggande i Sverige. Syftet var att beskriva hur samarbetet med Strängbetong går till i olika faser av deras ofta stora och nyskapande projekt, och denna film handlar om hur arbetet och processen går till.

Lyko

,

På uppdrag av kommunikationsbyrån MOOW producerade vi en kort film om Remingtons Salon Collection, produkter för styling av håret. Vi spelade in filmen i Lyko´s butik i Täby centrum. Knappt en dags inspelning med en producent, fotograf och smink.

Mäklarhuset

,

Ett uppdrag från kommunikationsbyrån MOOW var att producera en film för Mäklarhuset om deras affärsidé och hur företaget är uppbyggt. Mäklarhuset behövde nyanställa medarbetare och det huvudsakliga syftet med filmen var att väcka intresse hos nyutexaminerade och redan yrkesverksamma mäklare.